Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 13 2018

nocciolata
Reposted fromTullfrog Tullfrog

March 18 2018

nocciolata
6388 2cea
7340 f622 500

kyraneko:

curlicuecal:

bloodmancer:

i never want context

Oh my god, they sprang this on us in our old church years ago, and my family has never let this joke die.

Okay, here’s the stupid gender essentialist metaphor:

Women are like spaghetti because their thoughts noodle all over the place. Men are like waffles because there thoughts are in boxes. Men aren’t bad listeners, they just can’t keep up with a conversation when women are noodling topics so fast and they have to keep switching boxes. Also, when a woman asks a man what he’s thinking and he says “nothing” women just don’t understand that some of a man’s boxes literally have nothing in them, haha!

….. :|

Anyway, if you think me and my brothers and my mom don’t constantly give each other sad, tragic faces and say “I’m sorry, my waffle box is empty today” and “noodle faster!” and “you are failing at being a waffle” and “I can’t be clearer, I am a plate of spaghetti” pretty much indiscriminately in all directions all the time…. you would be wrong.

Occasionally the context of a Dadaist post makes it even better.

Reposted fromorieades orieades viasentymentalna sentymentalna
nocciolata
2369 dc0a 500
one more time.
Reposted fromstarryeyed starryeyed viazupson zupson

March 15 2018

nocciolata
4873 e55f 500
Reposted fromteijakool teijakool viaMyBlackWings MyBlackWings
nocciolata
7239 5e38

Titis sent this pic two days ago. It relates with me in unspeakable ways.
(Dec 10 2017)
Reposted fromsenandika senandika viaMyBlackWings MyBlackWings

February 05 2018

nocciolata
"A przecież są w życiu relacje wyjątkowe[...]. Spotykasz kogoś na swojej drodze i magnetyczna siła przyciąga Was do siebie. Chociażby nie wiem ile się mówiło, to zawsze zostaje coś, czego nie zdążyło się powiedzieć. Wciąż jest za mało czasu, który przepływa przez palce magicznym tempem, kiedy przebywacie razem. Ciągle pojawia się sprawy, którymi tak bardzo chciałbyś się z nią podzielić. I rozumiecie się wyjątkowo. Zupełnie jakbyście porozumiewali się na innym poziomie świadomości czy wrażliwości, niż reszta świata. Takiej osoby nie da się oszukać. Ona wie bardzo dobrze co czujesz bez Twoich zbędnych słów. Myślicie i odczuwacie w taki sam sposób. Chcesz z nią przebywać jeszcze i jeszcze. I w zasadzie ta historia nie ma końca. A jeśli Wasze drogi się rozchodzą, to zazwyczaj na jakiś czas, tylko po to żeby powrócić do siebie z taką samą pasją, czasami z inną perspektywą. Od takich ludzi nie da się odejść, nawet trzymając się od nich z daleka. Nie ma szans. Przeznaczenia się przecież nie oszuka."
— A. Steć

January 11 2018

nocciolata
Niech was oświeci!
Reposted fromlordofdragonss lordofdragonss viasober sober

December 19 2017

nocciolata

December 04 2017

nocciolata
5030 f670 500
reply
Reposted fromvolldost volldost viaszydera szydera
nocciolata
7980 cc09 500
Reposted fromNekoii Nekoii viatomash tomash
nocciolata
Reposted fromoll oll viaoversensitive oversensitive

November 24 2017

nocciolata
I am not happy. I am not unhappy. I am frozen somewhere in the middle that is so much worse. I am nowhere. Nothing is happening and I am getting more and more sad.
— Samantha Schutz
Reposted frommefir mefir vianutt nutt

November 22 2017

nocciolata

November 19 2017

nocciolata

November 15 2017

nocciolata
2156 c140
Reposted fromMiziou Miziou viadrugs drugs
nocciolata
nocciolata
2707 81a5 500

November 14 2017

0562 0dc9 500

deviantdesires:

Stay classy

Reposted fromamatore amatore viaczinok czinok
nocciolata
0086 d585
Reposted frommart6na mart6na viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl