Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 21 2019

nocciolata
9344 a402
Reposted fromkoktajl koktajl viayox yox

August 13 2019

4728 d497 500
Reposted fromkniepuder kniepuder via12czerwca 12czerwca
nocciolata
8318 6b5f
Reposted fromtichga tichga viagoanywherewithme goanywherewithme

August 12 2019

nocciolata
7523 7657
Reposted fromHypothermia Hypothermia viatomash tomash
nocciolata
9340 dd9d 500
Reposted fromxalchemic xalchemic viazupson zupson

August 11 2019

nocciolata
7932 3631 500
Reposted fromteijakool teijakool viapffft pffft

August 07 2019

nocciolata
3471 accd 500
Reposted fromtfu tfu viathehedgehogsdilemma thehedgehogsdilemma
nocciolata
6768 8368 500
Reposted fromnyaako nyaako viaeternaljourney eternaljourney
nocciolata
4643 5de7 500
Reposted fromsmoke11 smoke11 viairmelin irmelin

August 04 2019

nocciolata
nocciolata
3814 16d3 500
Reposted fromsmoke11 smoke11 viaveronica-o veronica-o
nocciolata
3488 37d3 500
Reposted fromnenya nenya viaveronica-o veronica-o
nocciolata
Widujemy się, rozmawiamy - ale żyjemy obok. Tak własnie wygląda rozpad: implozja więzi i związków. Poprawna obojętność, urzędowe relacje. Sympatyczny brak zainteresowania.
— Jarosław Klejnocki
Reposted fromatlantyda atlantyda vialonelyjulia lonelyjulia

August 02 2019

nocciolata
9718 6ec1
Reposted fromkogs kogs viasober sober
nocciolata
Mała, ty nigdy nie wyrosłaś z emocji. Tak, jak dziecko, potrafisz czuć tylko wszystko albo nic. Gdy inni bawili się uczuciami, ty uciekałaś w świat wyobraźni, nie potrafiąc zrozumieć tej gry. I dzisiaj nie umiesz być tylko po trochu. W każdej relacji oddajesz całą siebie, natychmiast stając się najlepszą przyjaciółką, najbardziej oddanym partnerem czy największą miłością. A później gubisz się w swoim niezrozumieniu rzeczywistości, patrząc jak inni przechodzą mimo to, obok dymu, gdy ty spalasz się w samym środku ognia.
— significant person
Reposted fromDeliriaVisionary DeliriaVisionary viamefir mefir
nocciolata
7232 243a 500
Reposted fromjagnie-w-bagnie jagnie-w-bagnie viamefir mefir
nocciolata
Reposted fromFlau Flau viapffft pffft
nocciolata
7816 1b8f 500

August 01 2019

nocciolata
6310 004d 500
Reposted fromdjLangley djLangley viaponurykosiarz ponurykosiarz
nocciolata
8001 1eda 500
Reposted fromsober sober viaponurykosiarz ponurykosiarz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl