Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 05 2018

nocciolata
"A przecież są w życiu relacje wyjątkowe[...]. Spotykasz kogoś na swojej drodze i magnetyczna siła przyciąga Was do siebie. Chociażby nie wiem ile się mówiło, to zawsze zostaje coś, czego nie zdążyło się powiedzieć. Wciąż jest za mało czasu, który przepływa przez palce magicznym tempem, kiedy przebywacie razem. Ciągle pojawia się sprawy, którymi tak bardzo chciałbyś się z nią podzielić. I rozumiecie się wyjątkowo. Zupełnie jakbyście porozumiewali się na innym poziomie świadomości czy wrażliwości, niż reszta świata. Takiej osoby nie da się oszukać. Ona wie bardzo dobrze co czujesz bez Twoich zbędnych słów. Myślicie i odczuwacie w taki sam sposób. Chcesz z nią przebywać jeszcze i jeszcze. I w zasadzie ta historia nie ma końca. A jeśli Wasze drogi się rozchodzą, to zazwyczaj na jakiś czas, tylko po to żeby powrócić do siebie z taką samą pasją, czasami z inną perspektywą. Od takich ludzi nie da się odejść, nawet trzymając się od nich z daleka. Nie ma szans. Przeznaczenia się przecież nie oszuka."
— A. Steć

January 11 2018

nocciolata
Niech was oświeci!
Reposted fromlordofdragonss lordofdragonss viasober sober

December 19 2017

nocciolata

December 04 2017

nocciolata
5030 f670 500
reply
Reposted fromvolldost volldost viaszydera szydera
nocciolata
7980 cc09 500
Reposted fromNekoii Nekoii viatomash tomash
nocciolata
Reposted fromoll oll viaoversensitive oversensitive

November 24 2017

nocciolata
I am not happy. I am not unhappy. I am frozen somewhere in the middle that is so much worse. I am nowhere. Nothing is happening and I am getting more and more sad.
— Samantha Schutz
Reposted frommefir mefir vianutt nutt

November 22 2017

nocciolata

November 19 2017

nocciolata

November 15 2017

nocciolata
2156 c140
Reposted fromMiziou Miziou viadrugs drugs
nocciolata
nocciolata
2707 81a5 500

November 14 2017

0562 0dc9 500

deviantdesires:

Stay classy

Reposted fromamatore amatore viaczinok czinok
nocciolata
0086 d585
Reposted frommart6na mart6na viairmelin irmelin
nocciolata
2259 e7c5
Reposted fromtgs tgs viaPoranny Poranny

November 08 2017

nocciolata
3427 6ba6
Reposted fromDarkArtist DarkArtist viaszarakoszula szarakoszula

November 03 2017

3279 744c 500

mentalmentalhealth:

girlwhorpsalot:

I needed this.

Thank you to all the people who posted this so I ended up seeing it. I really needed this right now. Thank you!
Reposted fromGhostraita Ghostraita viamarvellous marvellous
nocciolata
4685 6964 500
Reposted fromkaiee kaiee viamarvellous marvellous

October 27 2017

nocciolata
2328 f337 500
nocciolata
9387 8416 500
Reposted frombiru biru viaJuliette Juliette
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl