Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 21 2019

nocciolata
5827 3273 500

February 20 2019

nocciolata
W związku rządzi ten, kto kocha mniej.
Reposted fromcaraseen caraseen viawarkocz warkocz
nocciolata
6385 74ae 500
Reposted fromsoftboi softboi viawarkocz warkocz
nocciolata
6651 7603 500
Reposted fromrisky risky viainsanedreamer insanedreamer

February 19 2019

nocciolata

Najdziwniejsze w końcu świata jest to, że następnego dnia, miesiąc później, a nawet dwa lata po tym, kiedy zawaliły się wszystkie plany, nadzieje i marzenia, nadal trzeba żyć, podejmować decyzje, a nawet planować, choćby obiad. 

— Katarzyna Leżeńska - "Studnia życzeń"

February 16 2019

nocciolata
Reposted fromnordern nordern viaSkydelan Skydelan

February 14 2019

nocciolata
8370 bfae 500
Reposted fromsoftboi softboi viaSkydelan Skydelan
nocciolata
Kobiety, nie jesteście centrum rehabilitacyjnym dla źle wychowanych mężczyzn. To nie wasze zadanie zmieniać ich, wychowywać czy im matkować. Potrzebujecie partnera, a nie projektu.
— Julia Roberts
nocciolata
nocciolata
nocciolata
Mogłabym jeszcze dużo pisać o tym jak mnie bolało wszystko, jak nie umiałam o tym mówić, jak te emocje mi się odkładały w plecach i nie mogłam spać.
— M. Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted frompeluda peluda viaspokodama spokodama
nocciolata
W tęsknieniu za kimś nie chodzi o czas, który minął od kiedy ostatnim razem się widzieliście, czy rozmawialiście. Chodzi o te momenty kiedy robiąc coś zdajesz sobie sprawę, jak bardzo chciałabyś, by ta osoba była teraz przy tobie.
— anonim
Reposted fromtomowa tomowa viaspokodama spokodama
nocciolata
Pilnuj się, aby nikt Cię nie lekceważył, nie zbywał ani po Tobie nie deptał. Powiedz po prostu: "Chwileczkę. Jestem warta wszystkiego, kochanie.
— Maya Angelou
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaSkydelan Skydelan
nocciolata
Liczba niedojrzałych mężczyzn przyjmuje charakter epidemii.
— Z. Lew-Starowicz
Reposted fromnoirchocotte noirchocotte viaSkydelan Skydelan

February 13 2019

nocciolata
4978 81d2
nocciolata
Kiedyś było między wami okej, prawda? To chyba najgorsze: w takiej sytuacji przypomnieć sobie, że między dwojgiem ludzi coś kiedyś było, coś dobrego?"
— Jakub Żulczyk "Wzgórze psów"
Reposted fromseeyousoon seeyousoon vianutt nutt

February 11 2019

nocciolata
nocciolata
1043 ea7f 500
Reposted fromkotowate kotowate viamefir mefir
nocciolata
2156 c140
Reposted fromMiziou Miziou viaSkydelan Skydelan

February 09 2019

5213 aab9 500
Reposted fromsmall-town-nerd small-town-nerd viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl