Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 24 2019

nocciolata
Depression is living in a body that fights to survive with a mind that tries to die.
Reposted fromconchiglia conchiglia viainsanedreamer insanedreamer

June 23 2019

8211 a41f 500

vanillla-latte:

reblog to heal a person

Reposted fromscarletsailor scarletsailor viawarkocz warkocz
nocciolata
I'm good
Wake up each morning
Enjoy my coffee
Miss making one
For you. I'm fine 
Go to bed with mind full
Of things of all sorts
Only sometimes miss sharing 
Those with you
Go for a walk. Peace. 
At last no annoying "McDonalds?" 
And my heart breaks 
Just a little these days
When there's no you
No "let's get bikes" either
Putting the pieces
Together is hard
When you can't seem to
Recognize 
Which ones belong to you
And which are the ones 
You stole from the boy
Who broke your heart

June 21 2019

nocciolata
6458 002b 500
Skojarzenie na temat mojej osoby.
Reposted fromPoranny Poranny viairmelin irmelin

June 14 2019

nocciolata
Reposted fromszszsz szszsz
nocciolata
nostalgia is a liar. nothing was ever as good as you remember it to be. there’s a reason you don’t talk to that person anymore, there’s a reason you’re not part of each other’s lives. don’t trust nostalgia. grieve. reflect. move on.

June 13 2019

nocciolata
9693 2e6f 500

June 12 2019

nocciolata
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viarufusthedog rufusthedog

June 06 2019

nocciolata

Od jakiegoś czasu zauważyłam, że się duszę. Najpierw tylko we wtorki, potem co drugi dzień, a teraz ciągle, nawet w niedzielę. Ja potrzebuję przeciągu, szerokiej skali, czynów ogromnych.

— Agnieszka Osiecka
nocciolata
nocciolata
Reposted fromnaich naich viamisspandora misspandora
nocciolata
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viamisspandora misspandora
nocciolata
0359 fafe
Reposted fromnenya nenya viamisspandora misspandora
nocciolata
Mnie świat w ogóle nie interesuje (...). Jestem typem emocjonalnym, interesują mnie wzruszenia.
— beksiński

June 05 2019

nocciolata
Człowiek się nie zmienia, tylko uczy się żyć z samym sobą. To jest najtrudniejsze.
— 'Ta książka zmieni twoje życie'
nocciolata
Nie mów, że kochasz, dopóki nie jesteś pewien, unikaj słów wielkich jak góry, bo im wznioślejsze, w tym większe spada się potem przepaście.
— Piotr Adamczyk
nocciolata
Dziś przepraszam serce za to, że inne kochałam bardziej niż swoje.
— Aleksandra Steć
nocciolata
nocciolata
7979 6719 500
Reposted frompiehus piehus viairmelin irmelin

June 04 2019

nocciolata
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl